CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NHÔM QUỐC TẾ SEAALUK-I

Trụ sở chính

Địa chỉ: Lô 3, Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0965.263.366

Điện thoại: (O24).62.123.123

Email: seaaluk@gmail.com

Địa chỉ nhà máy

Địa chỉ: Lô 3, Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Đăng ký nhận tư vấn